Puikkari jatkaa Verkkopaulaa

Useampi Verkon pauloissa -virtuaalikurssilla toivoi jonkinlaista jatkoa. Yhdellä tavalla jatko toteutuu niin, että kurssilaiset saavat pyytää vinkkejä ja opastusta meiltä ohjaajilta kevätlukukauden loppuun. Toisella tavalla jatko toteutuu niin, että tämä Puikkari-blogi on yhteinen keskustelufoorumimme. Ja kolmannella tavalla jatko elää Verkon pauloissa -wikissä, joka jää avoimesti verkkoon kaikkien käyttöön. Tarkemmat ohjeet Puikkarin osalta lähetetään kurssilaisille sähköpostilla.

Mainokset

Verkkokurssin aloitus

Yksi ahven kysyi ”Mistä ihmeestä sitä oikein lähtisi liikkeelle kun oman avoimen verkkokurssin polkaisee pystyyn?. Aihe ja kohderyhmä on mutta entäs sitten?

Koomme tähän blogiartikkeliin verkkokurssin aloitustapoja toisille malliksi. Mitä aloitustapoja suosittelisitte käytettävän ja mikä aloitustapa johtaa mahdollisesti ”allikkoon” ? Pienetkin havainnot ovat kullan arvoisia, joten jaathan omat näkemyksesi.

Johdanto Plus

Verkkopedagogiikan johdanto-osan kiinnostvia kommentteja kootaan kurssiwikiin Johdanto+ -sivulle.

Jakso 2 alkaa: pedagogiikkaa verkkoon

Nyt kurssilla siirrytään jaksolle 2, jossa käsittelemme opettamista, ohjaamista ja opiskelua verkossa. Mukaan tulee teoreettista tukirakennelmaa, pohdittavia teemoja sekä teorian kautta oman projektin kehittelyä.

Aloitetaan johdantojaksolla

Yksilötehtävä Toimi näin:

 • Etsi sopiva kohde omasta työstäsi ja sovella sen toteuttamisessa jollakin tavalla tieto ja viestintätekniikka (voi olla yksittäinen tehtävä, ohjeistus tai ohjaus verkkoa hyödyntäen, tiedottaminen verkon avulla, kokonaisen kurssin toteuttaminen tms.)
 • Kuvaile oma sovelluskohteesi omassa blogissasi (tai sitä korvaavassa Moodlen keskusteluketjussa). Mitä aiot tehdä, milloin, mille kohderyhmälle, mitä välineitä olet ajatellut käyttää?
 • Osallistu ryhmätehtävään 3 ja peilaa sen pohjalta oppimaasi omaan suunnitelmaasi. Mitä pitäisi ottaa erityisesti huomioon?
 • Kommentoi tuutorparisi/kolmikkosi suunnitelmia, kannusta, anna vinkkejä, esitä tarkentavia kysymyksiä.

Kolmas (verkkopedagogiikan ensimmäinen) ryhmätehtävä on kalaryhmien blogeissa pohtia seuraavia kysymyksiä:

 • Onko syytä puhua erikseen verkkopedagogiikasta?
 • Mikä muuttuu, kun opiskelu tapahtuu verkossa?
 • Miten se pitäisi opetuksessa ja ohjauksessa ottaa huomioon?
 • Mitä sinä opettajana/ohjaajana haluaisit välttää, jos toteuttaisit kurssin kokonaan verkossa?

RSS – Uutissyöte luo polkuja

Ville pohti tänään blogissaan RSS:n hyödyntämistä. Sain siitä virikkeen laatia kurssilaisten käyttöön opastussivun aiheesta. Villen blogin sivupalkissa on esimerkiksi tämän Puikkari-blogin otsikot, kuten kurssiryhmienkin blogeissa.

Uutissyötteen avulla voi ohjata haluamiinsa paikkoihin verkkosisältöjä (tekstin lisäksi kuvia, ääntä yms.). Jos infoähky ei ole ylittänyt sietorajaa, asiaan kannattaa tutustua, sillä RSS vähentää lukijan kuormaa. Opetuskäytössäkin verraton. Kun seuraan opiskelijoitteni blogeja, uudet merkinnät tulevat suoraan koneelleni. Tiedän, missä tapahtuu ja mitä.

Tuutorparien muodostaminen

Upeat kalaryhmät ovat toimineet tehtävien mukaisesti. Tuutorparien löytyminen ei verkossa ole helppo juttu. Varsinkin kun tvt-työkalut ja oppijat ovat hieman hakusessa. Kuten huomattiin, yhteinen halu ja innostus oppia uutta antaa kuitenkin kipinän vaikeankin asian ratkaisemiseksi. Verkko-opetuksessa vastaaviin ongelmanratkaisutehtäviin opiskelija törmää päivittäin.

Etsi, havainnoi, reflektoi, esitä ratkaisu ehdotus , kommentoi (vuorovaikutus toisten kanssa) , yritä ymmärtää mitä prosessissa tapahtui, peilaa aikaisempaan (vuorovaikutus itsensä kanssa), kysy, etsi vastausta (vuorovaikutus toisten kanssa), reflektoi, kokeile, yritä ymmärtää, esitä uusi ratkaisuehdotus, jne .. Lopuksi kootaan mitä jäi käteen ja miten ongelmaratkaisuun päästiin. Ja ymmärrän ja osaan paremmin aikaisempaan verrattuna. Näinhän se pyörii…..

Nyt kun tuutoriparit ovat löytäneet toisensa , kannattaisi varmaan keskustella prosessista, miten ongelma tuutoriparin löytämisessä kurssin alussa ratkaistiin. Ajatuksia ja kommentteja siitä, mikä oli haastavaa ja miten voitaisiin haasteisiin löytää ratkaisuja…

Blogi-ihmettelyä ja vastausyrityksiä

Ryhmäblogeissa on jo syntynyt tuutorparin etsinnän ohessa kiinnostavaa muuta ihmettelyä. Perustin erityisen sivun näitä kysymyksiä varten. Kannattaa siis ihmetellä ääneen, kurkistella erilaisia blogeja ja kokeilla omaa, kuten vikkelät Ville ja Juha ahvenparvesta – onnittelut sinne, blogimaisen hienoa toimintaa. (Ja häpeätunnustus: en ymmärtänyt, että Ville – Villen avoin blogi – ja Juha – Juhan suljettu blogi – ovat KAKSI eri henkilöä… anteeksipyyntöjä liuta Miehikkälästä Lappeenrannan suuntaan.)

Kokeilemalla oppii ja oivaltaa, mihin itse voisi kenties tätä välinettä käyttää.

Verkkotilojen hahmottaminen

Verkossa toimiminen vaatii visuaalisten tilojen hahmottamista. On myös maltettava tutustua ohjeisiin. Medialukutaitotutkimuksissa on havaittu, että ihminen lukee ruudulta silmäillen ja nopeasti, jopa kärsimättömästi. Kuvaavat otsikot, lyhyet rakenteistetut tekstit, erilaiset havainnollistamisen keinot ja sivujen selkeys ovat äärimmäisen tärkeitä sisällöntuotannon kannalta. Toisaalta on asioita, joissa sisältö katoaa, jos ilmaisu on hyvin tiivistä eli lukijan olisi myös heräteltävä omaa malttia. Tässä on dilemma, jonka kanssa verkko-opettaja joutuu aina tasapainoilemaan.

Verkko-opiskelussa ihmisellä on aina vastassa uusia ympäristöjä, joihin pitää tutustua. Ajankäytön suhteen tämä on otettava huomioon. Yhtenä näkökulmana voisi vaikka miettiä sitä, että perinteisessä koulutuksessa aikaa käytetään koulutuspaikalle siirtymiseen. Verkko-opiskelun alkuvaiheessa onkin hyvä mieltää niin, että tämä aikasäästö kannattaa käyttää virtuaalisiin työskentelytiloihin tutustumiseen.

Verkossa liikkumista hahmopsykologian näkökulmasta on tutkittu ja tuomme sitä tietoa vielä esille kurssin kuluessa.

Orientoivan viikon jäljiltä

Kaikille, joita verkkopedagogiikka kiinnostaa pintaa syvemmältä, tarjoillaan kurssin kuluessa pieniä valikoituja maistiaisia verkkopedagogiikan tutkimuspohjaisista jäsennyksistä. Ensimmäisessä tällaisessa virtuaaliluennossa käsitellään orientoitumisviikon teemaa avoimet ja suljetut ympäristöt. Näkökulmana tietenkin oppiminen. Luento löytyy sekä lyhennettynä tekstinä että hieman laajemmin selostettuna ääniesityksenä (kaiuttimet päälle). Tutustu siis oman kiinnostuksesi mukaan.

Orientoivasta keskustelusta on nyt julkaistu myös Akin tiivistämät keskeiset teemat ja Eija Honkasen viikon lopuksi kirjoittama, ydinasioita mukavasti tiivistävä puheenvuoro (julkaistu luvan kanssa eli emme luvatta kenenkään tekstejä tuo julkisiin foorumeihin).

Jos blogimaailma on vieras…

Tällä kurssilla tutustutaan blogien ja wikien opetuskäyttöön. Ne tarjoavat monipuolisia ja kiinnostavia mahdollisuuksia sekä sinällään että linkitettyinä oppimisalustoille. Blogimaailma sisältää ensikertalaiselle paljon uutta, mutta oikeastaan kyse on kuitenkin yksinkertaisista webselaimen kautta päivitettävistä verkkosivuista. Kurssin oppimateriaalista löytyy paljon tietoa blogeista. Tutustu tarpeesi mukaan.

Kurssiblogeihin on tehty kuvallisia ohjeita ja flashvideoohjeita. Löydät ne Verkon pauloissa oppimateriaaliwikistä (linkki myös jokaisen ryhmäblogin sivupalkissa). Jos ryhmäjako tai käyttäjätunnukset unohtuivat, ne löytyvät myös kurssin Moodlesta.

Eri ympäristöt tällä kurssilla

Koska tehtävämme on kurssin aikana tutustua erilaisiin verkkoresursseihin, emme ole rakentaneet kurssia perinteiseen verkko-oppimisympäristöön. Käytämme avoimen verkon palveluita, etenkin wikejä ja blogeja. Tietyt asiat kaipaavat suljettua tilaa, joten välillä käydään suljettujen ovienkin takana. Kurssin keskeisten ympäristöjen roolin määritellään seuraavasti:

 • Verkon pauloissa -wiki: perusopastus ja kurssianeisto, wikin etusivulta näet aina, missä mennään, mitä kurssilla tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä
 • Puikkari-blogi: ohjauskeskustelu, vastauksia opiskelijoitten pulmiin ja yhteenvetojen kehittelyä
 • Ryhmäblogi: ryhmän sisäinen vuorovaikutus, ryhmätehtävien tekeminen, vertaistuki ryhmässä (Ahvenet, Hauet, Kuhat ja Mateet)
 • Henkilökohtainen blogi: blogin perustamisen opettelu, oma portfolio/oppimispäiväkirja, oman projektin suunnittelu, parituutoroinnin toteuttaminen (eli toimii henkilökohtaisena oppimisympäristönä PLE)
 • Moodle: Moodlen pedagogiseen käyttöön perehtyminen, esittelyt, henkilötiedot ja muu suljettua vaativa työpiste
 • Google-kalenteri: pitää aikataulussa ja tiedottaa
 • Verkkopaula Google-keskustelu: työvälineeseen tutustuminen, aloitusvaiheen tuntumaa uusiin verkkotiloihin
 • Verkkopaula-blogi: ohjaajien avoin kehittelyfoorumi, kurssin suunnittelun ja arvioinnin paikka (takaa, että mobiilit ohjaajat tavoittavat suunnitelmansa miltä tahansa työpisteeltä ja koneelta)
 • Lisäksi käytetään sähköpostia yhteiseen tiedottamiseen ja ohjaistamiseen (käytäjätunnusten jakaminen ja muu avoimiin ja yhteisiin ympäristöihin sopimaton tiedottaminen ja keskustelu)
 • Lisäksi tulemme järjestämään Skype-cast luennon sekä on-line chat-tapaamisia.

Koska emme voi olla opastamassa kädestä pitäen eri virtuaalitilojen käyttämisessä, pyri järjestämään tarpeen mukaan lähiympäristöstäsi teknistä tukea. Muista aina tutustua kurssin opettajien ohjeisiin huolella ja muista, että jokainen verkkoympäristö ja tietokoneohjelma sisältää myös ohje / help -toimintoja. Jos omat konstit eivät riitä, esitä Puikkari-blogin KYSY-sivulla pulmasi.

Laadimme flashvideo-opasteita kaikista uusista teknisistä asioista ja kysymysten pohjalta aina tarpeen mukaan lisää. Jotta voit hyödyntää opasvideomme, sinulla pitäisi olla pääsy sellaiselle tietokoneelle, jossa on uudehko Flash, äänikortti sekä kaiuttimet tai kuulokkeet.

Puikkari kokoaa ja ohjaa

Verkon pauloissa -kurssin varsinainen opiskelu alkaa 15.1. Puikkari toimii monella tavalla kurssin aikana ohjauksen apuvälineenä.

Nostamme blogissa esiin kurssin edetessä esille tulevia kiinnostavia ja kehittämisen arvoisia asioita.

 • Kokoamme kyselyiden ja tehtävien tuloksia tähän blogiin (yleisellä tasolla nimettömästi).
 • KYSY-sivulla voit esittää kurssin aika vastaan tuleviin pulmiin apua. Apua voivat antaa myös kurssilaiset. Ohjaajat vievät myös sähköpostitse saapuneet kysymykset yleensä nimettöminä KYSY-sivulle.
 • Puikkari-blogin artikkelien viimeisimmät otsikot näkyvät jokaisessa ryhmäblogissa.